Strobistfotografie

Strobistfotografie: haal die flitser van die camera af! Het belangrijkste is dat de reportageflitser (ook wel

opzetflitser of systeemflitser genoemd) niet op de camera zit, maar hier af gehaald wordt.

Hierdoor kun je je onderwerp dan van alle kanten belichten en niet alleen recht van voren.