Reflectieschermen

Een reflector is een voorwerp dat ervoor zorgt dat licht

in een zachtere vorm wordt teruggekaatst op het onderwerp.