Batterijen

 | 

Algemene info over batterijen
Informatie over batterijen
  

Accucellen 
Een accu bestaat uit cellen. De fysieke eigenschappen van de afzonderlijke cellen zijn voordat de accu in gebruik wordt genomen verschillend. De prestatie van een accu is pas optimaal als de celeigenschappen zoveel mogelijk gelijk zijn. Dit gelijkingsproces kan beïnvloedt worden door de wijze waarop de accu wordt opgeladen.
 

Een accu in gebruik nemen  
Een accu bereikt de maximale prestatie niet na de eerste oplading. Alleen door op een juiste manier met de accu om te gaan kan de maximale prestatie en levensduur worden bereikt. Een Li-ion accu moet meerdere malen volledig geladen worden. Er zijn minstens 10 volledige accuopladingen zijn nodig om het maximale uit de accu te halen. Deze eerste reeks van opladingen bepaalt in hoge mate hoeveel opladingen er tijdens de levensduur mogelijk zijn. Bij de eerste keer opladen kan het voorkomen dat de accu niet volledig wordt opgeladen. Indien het apparaat waarin u de accu gebruikt een indicator heeft kunt u dit zelf constateren. Laad de accu in dat geval niet verder op maar, gebruik de accu tot deze geheel leeg is. Door de accu daarna volledig op te laden wordt de opnamecapaciteit bevorderd (indien noodzakelijk een aantal keren herhalen). Het kan bij een nieuwe accu ook voorkomen dat de lader (direct) aangeeft dat de accu reeds volledig is opgeladen is terwijl dit nog niet het geval is.
 

Een accu onderhouden  
Net als de prestaties van sporters afnemen als er niet voldoende getraind wordt, zo verliest een accu aan kracht als deze niet regelmatig op- en ontladen wordt. Daarnaast is het van belang dat een accu niet onnodig tussentijds opgeladen wordt of voortdurend aan een acculader blijft gekoppeld. De maximale prestatie wordt bereikt wanneer de accu pas weer wordt opgeladen wordt als hij leeg is.
 

Het optimaal laden van een accu
 
1 Laad de accu de eerste 10 keer volledig en onafgebroken op.
2 Haal de accus niet halverwege het laadproces uit de lader. Dit kan een de levensduur beperken.
3 Laad de accu bij voorkeur pas op als deze helemaal leeg is.
4 Laad de accu niet op onder extreme koude (onder de 0° C.) of extreme warmte (boven de 40° C.) Bij extreme warmte en kou worden de prestaties van de accu altijd nadelig beïnvloed. Hou hier rekening mee door altijd een reserve accu bij u te hebben..

Algemene info over batterijen.0.00Aantal